ZERO1 (Japanese Website)
ZERO1 UStream Channel
CDJapan
Visit J-List Now
Loading...
Results Archive
* ZERO1 WRESTLER'S 9 *

Home » Results Archive » ZERO1 WRESTLER'S 9

Results - ZERO1 WRESTLER'S 9  - January 27th, 2010

ZERO1 WRESTLER'S 9
Tokyo, Japan

January 27th, 2010

Shinjuku FACE

FIGHT CARD
NWA Intercontinental Tag Team Titles
Aibou vs. Kazan
X Ikuto Hidaka
(ZERO1)
Munenori Sawa
(BattlArts)
vs. © Shinjiro Otani O
(ZERO1)
© Akebono
(Free)
(22:18 → Spiral Bomb)
Shoot Against Smash
Tag Match
O Masato Tanaka
(ZERO1)
Masaaki Mochizuki
(DRAGON GATE)
vs. Tajiri
(SMASH)
Hajime Ohara X
(SMASH)
(14:47 → DK)
Single Match
O Ryoji Sai
(ZERO1)
vs. KAMIKAZE X
(ZERO1)
(15:53 → Nachi Waterfall)
6-Man Tag
Kohei Sato
(ZERO1)
X Shito Ueda
(ZERO1)
Akira Shoji
(SMASH)
vs. Kintaro Kanemura
(XWF)
Minoru Fujita O
(ZERO1)
Takuya Sugawara
(Free)
(16:32 → Inside Cradle)
ZERO1 vs. Michinoku Pro
Single Match
X Shota Takanishi
(ZERO1)
vs. Hayato "Jr." Fujita O
(Michinoku Pro)
(9:06 → Spiral Bomb)
Single Match
O Rikiya Fudo
(Free)
vs. Yuzuru Saito X
(ZERO1)
(8:29 → Elbow Drop)
Advertisements
japanese movies CDJapan
Advertisements